{ แสตมป์ไปรณีย์และของที่ระลึกจาก สปป.ลาว }

     แสตมป์ไปรษณีย์แต่ละชุดที่จัดพิมพ์ขึ้น มีคุณค่าอยู่ที่รูปภาพต่างๆ ภาพที่ปรากฏบนแสตมป์แต่ละดวง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่มีความหมาย สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี หน้าที่ของแสตมป์ไปรษณีย์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการออกแบบ และจัดพิมพ์แสตมป์ไปรษณีย์แต่ละชุด มีความสอดคล้องกับความจำเป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงถึงค่าบริการทางไปรษณีย์

 

CONTACT US  

Entreprise des Postes Lao

Lane Xang Avenue, 01000 Vientiane

Lao PDR

 

Tel: +66(2) 319 5077

www.laopostshop.com

E-mail: pro.services@jatujakmall.com