H3 ถุงประคบสมุนไพรไทย จัดตั้งขึ้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ลำปาง ซึ่งใช้สมุนไพรสดและหลากหลาย มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ลดอาการปวดหัวไมเกรน ปวดหลัง ปวดประจำเดือน และยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นสมุนไพรที่มี เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ามรดกสมุนไพรไทยที่เราภูมิใจเสนอนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดที่ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพของคุณ

  

         

 

Tel: +66(2) - 319 - 5077

E-mail: pro.services@jatujakmall.com

View mode :